facebook

slide-8Krachten bundelen, kennis delen, kansen bieden en vergroten.

Beleid Bennie’s Place

Bennie’s Place zet zich in tegen het leed dat de (zwerf)honden dagelijks moeten ondergaan in Griekenland. Wij hebben als doelstelling ze een beter leven te geven, zowel op het eilanden als hier in Nederland. Wij ondersteunen een tweetal vrijwilligers die zich inzetten om het leed van de dieren zoveel mogelijk te beperken. We helpen bij het steriliseren van de honden, we helpen bij het voeren en we ondesteunen met medische zorg.

Doelstelling Bennie’s Place

Bennie’s Place Statutaire doelstelling is als volgt omschreven:

 • het ondersteunen en/of opzetten van lokale projecten in Griekenland, ten behoeve van zwerfhonden
 • het redden (middels adoptie) van zwerfhonden uit Griekenland
 • Samenwerking met lokale stichtingen en vrijwilligers op het eiland ten behoeve van (tijdelijke) opvang (alvorens adoptie) in Nederland.
 • het ondersteunen van neutralisatieprojecten, het voorzien van voedsel en medische zorg aan de zwerfhonden.

Winst en saldo

Bennie’s Place heeft geen winstoogmerk. Het Liquiditeitssaldo zal altijd ten bate komen van de zwerfhonden dit doormiddel van projecten en ondersteuning aan de vrijwilligers, opvang en zorg op de eilanden.

Missie

Bennie’s Place wil graag een effectieve bijdrage leveren aan het bewust worden van dierenwelzijn in Griekenland. Wij ondersteunen bewoners, scholen en dierenartsen in hun strijd om dierenwelzijn te promoten op alle fronten. Wij zijn ons ervan bewust dat dit een langzaam en moeizaam proces is en dat we nog een lange weg te gaan hebben, maar met de inzet van alle vrijwiligers in Nederland en in Griekenland, zal verandering, hoe kleinschalig ook, plaatsvinden. Bennie’s Place maakt gebruik van social media om zoveel mogelijk aspecten aan het licht te brengen die te maken hebben met de zwerfhonden problematiek. Hiervoor gebruiken wij onze website, facebook en diverse platfoms waar mogelijk.

Werkzaamheden binnen het team van Bennie’s Place.

 • Het opvangen van zwerfhonden, hierin voorzien wij doormiddel van financiele ondersteuning, voeding en alle andere benodigdheden die de vrijwilligers nodig hebben voor de zorg van de honden.
 • Zwerfhonden die in aanmerking komen voor adoptie na een gedegen gedragstest en opvangrapporten reisklaar maken. Dit houdt voor Bennnie’s Place in, vaccineren, chippen, legalsatiepapieren invullen, rabies enting. De vaccinaties en eisen zoals gesteld in de de regelgeving van de Nederlandse Voedsel en Warenauthoriteiten worden hierbij gevolgd. Volwassen honden worden door onze stichting ten alle tijden geneutraliseerd alvorens zij reizen naar Nederland, dit is een vereiste binnen onze stichting. Bennie’s Place laat nooit zwangere honden reizen. Als een hond zwanger blijkt na redding, zullen wij er altijd zorg voor dragen dat de moederhond en pups op het eiland (Lesbos) worden verzorgd. Pups mogen reizen vanaf 12 weken en 21 dagen. Moederhonden worden ook direct na zoogperiode gesteriliseerd.
 • Werven van vluchtgeleiders voor het vervoer van onze adoptiehonden naar Nederland. De stichting streeft ernaar om zoveel mogelijk zelf de honden op te halen, dit is voor de honden een meer ontspannen reis omdat de vrijwilligers van Bennie’s Place de honden die ter adoptie zijn altijd zelf kennen. Maar mocht het niet mogelijk zijn dan maken we gebruik van vluchtgeleiders.
 • Plannen en boeken van vluchten
 • Het zoeken naar een geschikt adoptiegezin
 • Begeleiding en ondersteuning in de eerste maand van adoptie
 • Nazorg leveren door nazorgteam (nazorg wordt een maand lang geboden na adoptie). Na deze periode wordt het dossier gesloten en is de adoptie pas definitief en afgerond.
 • Doorverwijzen naar hondenscholen/gedragstherapeuten, Bennie’s Place adviseert deelname aan een basiscursis van al haar adoptanten. Wij zoeken voor de adoptanten gerenommeerde hondenscholen en eventueel gedragstherapeuten die verdieping hebben gezocht met het gedrag van ex-zwerfhonden.
 • Contact onderhouden met alle adoptanten doormiddel van onze facebookpagina Bennies-Friends en het nazorgteam.
 • Onze jaarlijks terugkerende ex-stray party waar alle adoptanten en de hondjes voor worden uitgenodigd.
 • Alle honden die in Nederland aankomen worden door een nederlandse dierenarts gezien voor een extra checkup. Na akkoord van deze dierenarts gaan de honden pas naar hun adoptiegezinnen. Dit wordt gedaan door een vaste dierenarts die alle honden van Bennie’s Place ziet en onze werkwijze ondersteunt.

Bestuur

Het bestuur van Bennie’s Place bestaat uit 3 personen,

Voorzitter: Mw. A.A.M.A. (Anita) Mager

Verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de stichting, selectieproces, adopties, opzetten projecten, contacten onderhouden met de vrijwilligers op het eiland Lesbos.

Secretaris: Mw. H.A. (Annet) Keizer

Verantwoordelijk voor algemene zaken, het controleren van de penningmeester, de voorzitter en de vrijwilligers. draagt zorg de website, facebookpagina en onderhoudt contacten met diverse personen hierover.

Penningmeester: Mw. G.B. (Gabi) Elbers

Verantwoordelijk voor de financiele stroom binnen de stichting. Draagt zorg voor een correcte manier van in en uitgave, maakt maandoverzichten en zorgt voor de jaarrekening. Daarnaast reist de penningmeester ook regelmatig af naar het eiland om ook daar alle financiele stromen zoals donaties, voer, medische zorg in goede banen te leiden.

De bestuursleden genieten op geen enkele manier beloning voor hun werkzaamheden binnen de stichting. Wel hebben zij recht op een vergoeding van de door hen gemaakte kosten uit naam van functie binnen de stichting.

overige teamleden:

Dhr. J. van Lieshout (evenementen)

Mw. P. van der Veen (nazorg team)

Mw. J. Janssen (hoofd nazorg)

Dhr. E. Janssen (hand en spandiensten)

Mw. J. Baak (opvang)

Mw. K. de Vink (opvang)

 

Jaarrekening